Splošni pogoji

Splošni pogoji

 • Prostor se odda samo v paketu s hrano, pijačo in organizacijo dogodka.
 • Prepovedan vnos lastnih pijač, hrane, prigrizkov, …
 • Naročnik izbere število porcij glede na število oseb na dogodku, število je potrebno potrditi najkasneje 5 dni pred dogodkom. V primeru manjše udeležbe je osnova za obračun število naročenih menujev. V kolikor je večja udeležba se zaračuna dejansko število gostov in ne garantiramo na kakovost storitve.
 • Ponudba hrane in pijače poteka iz samopostrežnega bara.
 • Popust se izračuna glede na končno ponudbo, ki je odvisen od obsega ponudbe in števila oseb.
 • Ponudbo hrane in pijače lahko prilagodimo vašim željam.
 • Odvzemanje jedi, z namenom zniževanja cene ni mogoče.
 • Po 22.00 uri morate upoštevati javni red in mir ter znižati ton ozvočenja.
 • Pri večjih skupinah ljudi se hrana postreže na papirnati embalaži (nad 300 oseb).
 • Otroci do 3-h let imajo pri nas hrano brezplačno. Od 3-10 let zaračunamo polovično porcijo hrane.
 • Ponudba ter termin sta potrjena, ko je plačano 30% avansno plačilo.
 • V kolikor na našem prostoru izvaja storitev/animacijo drug ponudnik se izvajalcu zaračuna najem prostora, glede na število oseb
 • V kolikor kršite javni red in mir, sami odgovarjate za nastale posledice
 • Če je dogodek javnega značaja ste odgovorni za prijavo javnega dogodka pristojnim organom